เสียงร้องเพลงของน้ำแข็งเกิดขึ้นเมื่อรอยแตกเล็กๆ ปรากฏตรงที่หนึ่งแล้วร้าวลามรวดเร็วไปทั่วทะเลสาบ ทำให้น้ำแข็งสั่น การสั่นจะสะเทือนสู่อากาศจึงเกิดเสียงเหมือนน้ำแข็งร้องเพลง คล้ายๆ กับเมื่อคุณยืนอยู่ข้างรางรถไฟแล้วได้ยินเสียงรถไฟกำลังจะมา เมื่อรอยแตกลุกลาม คุณอาจได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นตรงที่หนึ่งแล่นเข้ามาหาอย่างรวดเร็วก็ได้

รอยแตกที่สร้างเสียงนี้เกิดขึ้นได้จากหลายเหตุผล แต่ปกติแล้วเป็นเพราะเกิดความเครียดขึ้นกับน้ำแข็ง เช่นเดียวกับเมื่อแผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดความเครียดขึ้นกับเปลือกโลก จนในที่สุดก็กลายเป็นแผ่นดินไหว หรือในกรณีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นน้ำแข็งไหว

สาเหตุของความเครียดอาจเกิดจากการเปลี่ยนความกดอากาศ ซึ่งน้ำแข็งต้องเปลี่ยนตาม แต่เพราะน้ำแข็งอยู่นิ่ง มันจึงปรับตัวด้วยการแตก หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนอุณหภูมิของอากาศอย่างมากได้ด้วย น้ำแข็งที่เย็นจัดกินพื้นที่น้อยกว่าน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า หากอุณหภูมิต่ำลง น้ำแข็งจะหดตัวและแตก ในทะเลสาบที่ใหญ่มากๆ กระแสน้ำอาจแรงมากพอทำให้น้ำแข็งแตก

น้ำแข็งร้องเพลงจะเกิดขึ้นในทะเลสาบใหญ่ๆ ทะเลสาบที่เล็กกว่า 10,000 ตารางเมตร ใหญ่ไม่พอก่อให้เกิดซิมโฟนีเสียงน้ำแข็งแตก

Related Post

ทำไมน้ำแข็งของทะเลสาบขนาดใหญ่จึงส่งเสียงเหมือนร้องเพลง?