Andrew Whitehead/UC Davis
Andrew Whitehead/UC Davis

ตามปกติ ปลามัมมี่ช็อก (mummichog) เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อมลพิษมาก ถ้าแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย มีมลพิษแม้เพียงนิดเดียว มันก็จะตายทันที

แต่คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสังเกตว่า มีประชากรปลามัมมี่ช็อกว่ายอยู่อย่างสบายใจในแหล่งน้ำเสียบางแห่งในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพื้นที่ปล่อยทิ้งน้ำเสียจากโรงงานมานานกว่า 50 ปี ดังนั้นสภาพน้ำจึงเต็มไปด้วยโลหะหนักและสารเคมีอันตรายมากมาย เช่น ไดออกซิน ไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ

ผลการทดลองพบว่า ปลามัมมี่ช็อกที่อาศัยในแหล่งน้ำเสียสามารถทนมลพิษมากกว่าปลามัมมี่ช็อกทั่วไปถึง 8,000 เท่า เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงระดับพันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์พบการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวเคมีหลายกระบวนการเพื่อให้ทนต่อสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าวิวัฒนาการในทางนี้อาจนำไปสู่ความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร ส่งผลให้ปลาไม่สามารถปรับตัวกับโรคหรือภัยอย่างอื่นในอนาคตได้

ทำไมปลาบางชนิดถึงสามารถทนมลพิษได้ถึง 8,000 เท่า?