สเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สร้างเม็ดสีจะค่อยๆ ตายลงเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้น (ตั้งแต่ช่วงวัย 20 ปีปลายๆ สำหรับผู้ชาย และ 30 ปีสำหรับผู้หญิง) บางคนอาจเริ่มมีผมสีเทาแซมขึ้นให้เห็นทั้งที่อายุยังไม่มาก เนื่องจากสาเหตุทางด้านพันธุกรรม

กระบวนการในการเปลี่ยนสีผมเป็นสีขาว

1. สเต็มเซลล์ในผิวหนังชั้นบนเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นเซลล์ผลิตเม็ดสีที่เรียกว่า “เมลาโนไซต์” เซลล์นี้จะอพยพลงสู่ด้านล่างของปุ่มรากขน
2. เมลาโนไซต์ผลิตเม็ดสีและส่งลำเลียงเม็ดสีเข้าไปในเส้นผม
3. เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สเต็มเซลล์บางส่วนจะตายลง ทำให้เมลาโนไซต์มีจำนวนน้อยลง เส้นผมจึงมีสีอ่อนลงเป็นสีเทา หรือสีขาว
4. ปุ่มรากขนแต่ละอันมีวงชีวิตของตัวเอง ดังนั้น เส้นผมแต่ละเส้นจึงกลายเป็นผมขาวไม่พร้อมกัน และปุ่มรากขนแต่ละที่ก็มีอายุต่างกันด้วย เส้นขนจมูกมักจะกลายเป็นสีขาวก่อนที่อื่นๆ จากนั้นก็ค่อยเป็นเส้นผมบนศีรษะ หนวดเครา เส้นขนตามร่างกาย และขนคิ้ว ตามลำดับ

ทำไมผมจึงกลายเป็นสีขาว ?