เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย์ แต่นิยามนี้ไม่นับรวมสิ่งที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟเป็นกลุ่มก้อน เหตุผลที่ยังเรียกวัตถุละเอียดที่ออกมาจากภูเขาไฟว่าเถ้าก็เพราะว่ามันดูเหมือนเถ้าและเชื่อกันว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนเถ้าจริงๆ แต่มันเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

ภูเขาไฟก่อตัวขึ้นตรงบริเวณที่แมกมาจากใต้โลกเคลื่อนตัวขึ้นมายังพื้นผิวด้านบนผ่านแผ่นเปลือกโลก บ่อยครั้งเกิดขึ้นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกบางพร้อมกับมีแมกมาแรงดันสูง เมื่อแมกมาเคลื่อนขึ้นมาด้านบน ความดันของมันจะลดลงเรื่อยๆ ในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงพื้นผิวโลกจะเกิดการสูญเสียความดันครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย แล้วแมกมาก็จะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผงฝุ่นละเอียดแข็งที่เรียกว่าเถ้าภูเขาไฟขึ้น

เถ้าบางส่วนยังค้างอยู่ในปล่องภูเขาไฟ ส่วนที่เหลืออาจพุ่งสูงถึง 20 กิโลเมตรไปกับอากาศร้อนที่อยู่รอบภูเขาไฟ ภูเขาไฟจะเกิดเถ้าได้มากน้อยแตกต่างกันไป โดยทั่วไป กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcano) จะเกิดเถ้ามากกว่าภูเขาไฟที่แมกมาไหลช้า

Didi You Know? แมกมาเหลวเปลี่ยนเป็นเถ้า

เมื่อแมกมาเคลื่อนผ่านแผ่นเปลือกโลก ความดันของมันจะลดลง ก๊าซที่เคยอยู่ในแมกมาใต้ความดันสูงจะปลดปล่อยออกมาในรูปของฟองก๊าซแล้วเปลี่ยนเป็นเถ้า

1.ในตอนแรก เกิดฟองก๊าซเพียงเล็กน้อย แต่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการปลดปล่อยก๊าซออกมาเนื่องจากความดันต่ำลง

2.เมื่อถึงบางจุด ฟองก๊าซจะมีมากจนกลายเป็นส่วนใหญ่ของแมกมา ทำให้แมกมามีสถานะเป็นทั้งก๊าซและของเหลว

3.ฟองก๊าซรวมตัวกัน ส่วนผสมนี้เปลี่ยนจากของเหลวที่มีฟองก๊าซกลายมาเป็นก๊าซที่มีหยดของเหลวปน

4.เมื่อแมกมาออกจากปล่องภูเขาไฟ อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว แมกมาจะแข็งตัว หยดของเหลวก็จะแข็งตัวกลายเป็นเถ้า

ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?