โดยมากมูลที่นกถ่ายออกมาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล อีกส่วนมีสีขาวๆ ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลก็คือกากอาหารที่เป็นมูลเหมือนมูลของสัตว์อื่นๆ ขณะที่ส่วนสีขาวคือปัสสาวะของนก ซึ่งออกมาในรูปของกรดยูริกที่เข้มข้นจนหนืด ต่างจากปัสสาวะของคนที่เป็นของเหลวใสๆ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ่ายปัสสาวะแยกจากมูล แต่นกจะขับถ่ายทั้งสองอย่างออกมาจากอวัยวะเดียวกันที่เรียกว่า ทวารร่วม (cloaca) นกไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากผลของวิวัฒนาการเพื่อลดน้ำหนักให้ร่างกายเบาที่สุด ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียของนกจึงต้องปรับตัวให้กำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยใช้น้ำให้น้อยที่สุดด้วย สัตว์เลื้อยคลานก็มีระบบขับถ่ายแบบเดียวกับนก เพราะการกำเนิดของสัตว์เลื้อยคลานก็เริ่มวิวัฒนาการในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้งและห่างไกลแหล่งน้ำ

อย่างไรก็ตาม สัตว์นักล่าและนักกินซากหลายชนิด เช่น แทสเมเนียนเดวิล (Tasmanian devil) ก็ถ่ายมูลออกมาเป็นสีขาว เนื่องจากสัตว์เหล่านี้กินกระดูกเข้าไปเป็นจำนวนมากนั่นเอง

Related Post

ทำไมมูลของนกจึงเป็นสีขาว?