เมื่อถึงฤดูร้อน สีของสตรอว์เบอร์รีสุกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สตรอว์เบอร์รีเปลี่ยนสีได้อย่างไร?

สีแดงของสตรอว์เบอร์รีมาจากรงควัตถุที่มีชื่อว่า แอนโธไซยานิน เป็นรงควัตถุสร้างสีของพืชเช่นเดียวกับแคโรทีนที่ทำให้แครอทมีสีส้มและคลอโรฟิลล์ที่ทำให้ใบไม้มีสีเขียว สตรอว์เบอร์รีดิบจะมีคลอโรฟิลล์ทำให้มันมีสีออกเขียวจางๆ เมื่อค่อยๆ สุกขึ้น กระบวนการในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์หลายตัวจะช่วยสลายคลอโรฟิลล์และเริ่มเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล

น้ำตาลในสตรอว์เบอร์รีมีหน้าที่ 2 ประการ คือทำให้สตรอว์เบอร์รีมีรสหวานและทำให้มันเปลี่ยนสี น้ำตาลจะเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการชีวเคมีที่เปลี่ยนแอนโธไซยานิดินซึ่งเป็นสารไม่มีสีให้กลายเป็นแอนโธไซยานิน ดังนั้นสตรอว์เบอร์รีสุกจึงมีสีแดงและรสหวานฉ่ำ ล่อให้สัตว์มากินและช่วยกระจายเมล็ด

Did You Know? ผลสุกชักชวนให้ผลรอบข้างสุกตามด้วย

กระบวนการสุกของผล: เอธีลีน เป็นโมเลกุลที่เร่งให้สตรอว์เบอร์รีและผลไม้หลายชนิดสุกเร็วขึ้น ผลไม้หลายชนิดถูกบ่มด้วยเอธีลีนหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผลสุกพร้อมขาย ผลไม้สุกในภาชนะจะปล่อยก๊าซเอธีลีนออกมาเหนี่ยวนำให้ “เพื่อนบ้าน” รอบข้างสุกเร็วขึ้นด้วย ชาวสวนควบคุมการสุกของผลไม้ด้วยการบ่มในห้องบ่มที่ควบคุมระดับความเข้มข้นของเอธีลีน ทำให้ได้ผลที่สุกตามต้องการ

ทำไมสตรอว์เบอร์รีถึงมีสีแดง?