ยานสำรวจอวกาศมาร์สรีคอนเนสเซนส์ขององค์การนาซาส่งภาพถ่ายเรดาร์ใต้พื้นผิวของดาวอังคารกลับมายังโลก ซึ่งเผยให้เห็นบึงน้ำแข็งใหญ่ที่อยู่ลึกใต้ชั้นผิวดินดาวอังคารประมาณ 1-10 เมตร มีความหนา 80-170 เมตร และมีปริมาตรเพียงพอที่จะเติมทะเลสาบเลค ซูพีเรียร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างแคนาดากับสหรัฐฯ ซึ่งมีพื้นที่ 82,350 ตารางกิโลเมตรให้เต็มได้

บึงน้ำแข็งนี้อยู่ใต้ที่ราบยูโทเปียแพลนิเทียซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วเหนือกับเส้นศูนย์สูตรดาวอังคาร นักดาราศาสตร์เชื่อว่าบึงน้ำแข็งใต้ดินแห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อมนุษย์ขึ้นไปตั้งรกรากบนดาวอังคารเพราะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ราบซึ่งเข้าถึงง่าย ใช้ประโยชน์ทั้งในการอุปโภคบริโภค และนำมาแยกสลายให้ได้ไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดได้อีกด้วย

ที่ราบยูโทเปียแพลนิเทียคือ…

เป็นหนึ่งในหลุมเครเตอร์เก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคาร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3,300 กม.

Related Post

นี่ไง! ภาพถ่ายเรดาร์เผยบึงน้ำแข็งขนาดใหญ่ใต้ดาวอังคาร