ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แปลว่าน้ำต้องมีออกซิเจนเท่าเดิมตลอด แล้วน้ำจะขาดออกซิเจนได้อย่างไร ?

โดยทั่วไปการที่เราบอกว่าน้ำขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจนสูง นั่นหมายถึงปริมาณของก๊าซออกซิเจน (O2) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ไม่ใช่ธาตุออกซิเจนที่เป็นส่วนประกอบของโมเลกุลน้ำ ก๊าซแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบของอากาศมีความสามารถในการละลายในน้ำได้มากน้อยต่างกัน แม้ก๊าซออกซิเจนจะเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้ไม่มาก แต่ก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ำก็มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

น้ำที่มีก๊าซออกซิเจนละลายอยู่เต็มที่จะเรียกว่าน้ำนั้นอิ่มตัวด้วยออกซิเจน ก๊าซออกซิเจนละลายในน้ำเย็นได้มากกว่าในน้ำอุ่น ดังนั้น ในฤดูร้อนเมื่อน้ำตากแดดจนร้อนขึ้น ก๊าซออกซิเจนส่วนที่สูงเกินระดับที่น้ำรับได้จะลอยออกมาจากน้ำ หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมาก ปริมาณก๊าซออกซิเจนในน้ำจะลดต่ำลง จนเป็นอันตรายต่อพืชน้ำและสัตว์น้ำ

ลมก็เป็นอีกตัวการหนึ่งที่ช่วยพัดกวนน้ำที่ให้ก๊าซออกซิเจนลงไปละลายในน้ำได้ดีขึ้นในสภาพอากาศที่ลมฟ้าลมฝนสงบเงียบ ก๊าซออกซิเจนจะละลายลงไปได้ไม่ลึกเท่าไร น้ำที่ก้นทะเลสาบจะมีระดับก๊าซออกซิเจนต่ำมาก แบคทีเรียชนิดที่หายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนจึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กระบวนการหายใจของแบคทีเรียพวกนี้จะปล่อยสารประกอบซัลเฟอร์ออกมาทำให้สภาพน้ำยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ สัตว์น้ำก็จะพากันตาย ซากสัตว์น้ำที่ตายก็จะโดนแบคทีเรียกลุ่มที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนย่อยสลายต่อ ก๊าซออกซิเจนในน้ำที่มีอยู่น้อยก็จะลดลงจนหมดเกลี้ยงทั้งทะเลสาบ

น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?