หากน้ำแข็งบนโลกละลายหมด ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยจะสูงขึ้นประมาณ 80 เมตร และยังไม่หมดแค่นั้น เพราะโลกที่น้ำแข็งละลายจนหมดนั้นจะต้องเป็นโลกที่ร้อนกว่าทุกวันนี้มาก เมื่อบวกกับผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ำก็จะขยายปริมาตรทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้นไปอีก 30 เมตร รวมๆ แล้วทะเลจะสูงขึ้นถึง 110 เมตร

แม้จะตัดเรื่องการขยายตัวของปริมาตรน้ำออกไป ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น 80 เมตรก็มากเกินพอที่จะทำให้แผนที่โลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล และหากมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ประชากรโลกกว่าร้อยละ 50 จะได้รับผลกระทบทันที ซึ่งนั่นเท่ากับผู้ลี้ภัยจำนวน 3.5 พันล้านคนต้องอพยพหนีเข้าไปแออัดแย่งที่อยู่และทรัพยากรกับประชากรอีกร้อยละ 50 ที่เหลือร้อยละ 99 ของน้ำแข็งบนโลกอยู่ในแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ 3 อัน ได้แก่ แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตก และแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันออก การละลายของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์จะทำให้ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น 7 เมตร ส่วนแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกก็บวกขึ้นไปอีก 8 เมตร แต่ส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือ แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันออก ซึ่งหากละลาย ก็จะทำให้น้ำทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น 65 เมตรเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การละลายของน้ำแข็งจากแผ่นน้ำแข็งทั้งสามไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บนโลกเท่ากันหมด เนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก ส่งผลให้น้ำแข็งละลายจากกรีนแลนด์จะไหลลงสู่ตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนน้ำแข็งละลายจากแอนตาร์กติกาจะไหลท่วมชายฝั่งของยุโรปและอเมริกาเหนือโดยตรงตามการประเมินโดยคณะพิจารณาภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเพียง 1-4 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิเฉลี่ยปัจจุบันจะทำให้น้ำแข็งบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายหายไปในเวลาไม่เกิน 1,000 ปี

Related Post

จะเกิดอะไรขึ้น…เมื่อน้ำแข็งทั้งโลกละลายหมด?