ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ค้นพบหินที่มีไอโซโทป นีโอดายเมียม-142 ในสัดส่วนที่สูงกว่าในหินทั่วไป นีโอดายเมียม-142 เกิดจากการสลายตัวของซามาเรียม-146 ซึ่งพบได้หลังจากการก่อตัวของโลกไม่เกิน 500 ล้านปีเท่านั้น การคำนวณชี้ว่าหินดังกล่าวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 4,300 ล้านปี หรือเป็นเปลือกโลกแรกๆ ในยุคก่อกำเนิดของโลก เพราะเปลือกโลกชั้นนอกเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากการกำเนิดของโลกไม่กี่ร้อยล้านปี

อย่างไรก็ตาม หินแกรนิตเป็นหินอัคนีแทรกซอนที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกอีกที ดังนั้นหินที่พบนี้น่าจะเกิดจากเปลือกโลกดึกดำบรรพ์ยุคก่อกำเนิดโลกที่จมลงไปใต้ธรณีกลายเป็นหินหลอมเหลวแล้วกลับขึ้นมาแข็งตัวแปรสภาพเป็นหินแกรนิตที่พื้นโลกอีกครั้ง

Did You Know?

หินดึกดำบรรพ์รอบอ่าวฮัดสัน เป็นหนึ่งในแนวชั้นหินที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

หินในบริเวณอ่าวฮัดสันในรัฐควิเบกเป็นหนึ่งในแนวชั้นหินที่เก่าแก่ที่สุดของโลก หินแกรนิตที่ซึ่งคาดว่าเกิดจากเปลือกโลกยุคแรกนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชั้นหินด้านชายฝั่งตะวันออกของอ่าวฮัดสัน

พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮัดสัน