แร่หายากที่ขุดพบจากเหมืองถ่านหินใต้ที่ราบไซบีเรียเมื่อ 4 ทศวรรษที่แล้ว กลายเป็นแร่ที่มีโครงสร้างที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนในธรรมชาติ แร่ดังกล่าวคือ stepanovite และ zhemchuzhnikovite ซึ่งเคยมีการศึกษาโครงสร้างกัน แต่ไม่มีใครสรุปโครงสร้างของมันออกมาได้ จนกระทั่งคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและแคนาดาฉุกคิดว่าผลการศึกษาโครงสร้างแร่ทั้งสองที่ผ่านมาชวนให้นึกถึงโครงสร้างแบบโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ (metal-organic frameworks) และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

นักเคมีสังเคราะห์สารประกอบโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ขึ้นในห้องทดลองได้ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 แล้ว โดยมันมีคุณสมบัติดูดซับกักเก็บก๊าซบางชนิดได้ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน (H) หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การค้นพบแร่ธรรมชาติที่มีโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีแร่อื่นที่มีโครงสร้างเช่นนี้อีก ความรู้นี้อาจนำไปสู่วิธีลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

ค้นพบโครงสร้างใหม่ในแร่ธรรมชาติ