พฤติกรรมการนอนของคนยุคปัจจุบันคล้ายกับคนโบราณจริงหรือ? - Science Illustrated Thailand

มีผลสำรวจออกมาว่าในสหรัฐอเมริกา มีคนเกือบ 40 ล้านคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมเช่นนั้น

ล่าสุดมีการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าคนที่นอนไม่หลับในตอนกลางคืนอาจมีวิถีชีวิตคล้ายกับมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์

การเชื่อมโยงพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันถูกวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดยนักวิจัยจากประเทศแคนาดาที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวฮัดซา (Hadza) ประเทศแทนซาเนีย ที่มีวิถีชีวิตคล้ายกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์เกือบ 2 ล้านปีก่อน

โดยค้นพบว่าบริเวณที่ชาวฮัดซาอาศัยอยู่นั้นเป็นบริเวณที่มีมลพิษทางแสงน้อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกับคนสมัยดึกดำบรรพ์ อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตที่ต้องแสวงหาอาหารเพื่อความอยู่รอด เหมือนนักล่าสมัยก่อน ต้องเรียนรู้ในการปกป้องตนเอง และช่วยกันสอดส่องดูแลอันตราย จึงส่งผลให้ชาวฮัดซาไม่มีรูปแบบการนอนหลับที่แน่นนอน คือสามารถนอนได้ทุกเวลา ไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและเป็นสิ่งที่พบยากมากในมนุษย์ และนั่นอาจเป็นไปได้ว่าคนในยุคดึกดำบรรพ์ก็ใช้ชีวิตคล้ายกับชาวฮัดซาและมีพฤติกรรมการนอนที่คล้ายกัน

ในขณะเดียวกันคนในยุคปัจจุบันก็มีพฤติกรรมการนอนที่แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นเข้านอนตอนดึก ส่วนคนอายุมากเข้านอนเร็ว นักวิจัยจึงชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์สามารถปรับการนอนให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองได้และอาจไม่มีรูปแบบการนอนที่ตายตัว ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการนอนของทุกคนได้ รวมถึงการนอนไม่หลับในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมการนอนที่ไม่มีรูปแบบตายตัวนี้

อย่างไรก็ดีนักวิจัยยังมองว่าพฤติกรรมการนอนที่เหมาะสมที่เราเคยเข้าใจกันอาจเป็นแค่กรอบความคิดที่คลาดเคลื่อนมาจากแนวคิดทางฝั่งตะวันตก เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์เราอาจจะไม่มีแบบแผนการนอนที่ตายตัวและไม่จำเป็นต้องนอนเฉพาะตอนกลางคืน

Related Post

พฤติกรรมการนอนของคนยุคปัจจุบันคล้ายกับคนโบราณจริงหรือ?