ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นของมันก็จะพันกันรุงรังอยู่บนพื้นดินก้านของพืชเหล่านี้มีลักษณะยาวผอมและยืดหยุ่นได้ มันจึงไม่สามารถแบกน้ำหนักของตัวเองได้ถ้าไม่มีสิ่งช่วยพยุง ดังนั้นพืชเหล่านี้จึงพัฒนาเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้มันโผล่ขึ้นรับแสงสว่างได้

ไม้เลื้อยอย่างไบนด์วีดและสายน้ำผึ้งใช้วิธีพันลำต้นของมันรอบๆ ต้นไม้ใหญ่ เสา ฯลฯ ส่วนไม้เถาเลื้อยอย่างไอวี่จะหลั่งของเหลวคล้ายกาวออกมายึดพื้นผิวที่มันเกาะ ส่วนไม้เถาชนิดอื่นๆ เช่น พืชสกุลเคลมาทิสและเถาวัลย์ใช้มือเกาะเป็นตัวยึด เมื่อมือเกาะสัมผัสกับจุดที่มั่นคง มันจะหมุนเป็นเกลียว ยึดหน่ออ่อนเข้ากับที่เกาะ ส่วนกุหลาบเลื้อย ไฟร์ธอร์น และแบรมเบิลนั้นสามารถปีนป่ายขึ้นไปสูงๆ แล้วใช้หนามเป็นตัวยึดเกาะ

Did You Know? พืชมีเทคนิคในการปีนป่ายหลายวิธีด้วยกัน

ไม้เลื้อย (twining plant) ใช้ลำต้นทั้งหมดช่วยยึดเกาะระหว่างที่ไต่ขึ้นที่สูง

ไม้เถาเลื้อยพัน (climbing plant) มีเทคนิคการปีนป่ายต่างๆ กันไป เช่น ใช้ปลายก้านทำหน้าที่ยึดเกาะ กิ่งก้านเลื้อย และใช้หนามเกี่ยว

Related Post

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?