ฟองมีสมบัติบางประการคล้ายของแข็ง บางอย่างก็คล้ายของเหลว แต่จริงๆ แล้ว ฟองประกอบด้วยก๊าซและของเหลว มันเป็นกระเปาะก๊าซขนาดเล็กจำนวนมากที่อยู่เบียดชิดอย่างหนาแน่นโดยมีชั้นของเหลวบางๆ กั้นระหว่างกัน

เมื่อทิ้งฟองไว้สักพัก ของเหลวก็จะไหลซึมออกมาจากเนื้อฟอง ทำให้ชั้นผนังฟองบางลง เมื่อถึงระดับหนึ่ง ฟองก็จะสลายหมดไป เหลือเพียงของเหลวทิ้งไว้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเบียร์ที่เทลงแก้วอย่างลวกๆ จนเกิดเป็นชั้นฟองเบียร์หนาลอยอยู่ด้านบนของแก้วและมีชั้นของเบียร์สีเหลืองนอนอยู่ก้นแก้วนิดเดียว หากทิ้งไว้สักครู่ ฟองเบียร์จะค่อยๆ สลายตัวและน้ำเบียร์ก็จะไหลลงด้านล่างของแก้ว ทำให้เห็นชั้นของน้ำเบียร์หนาขึ้น

การทดลองของนักวิทยาศาสตร์นาซาค้นพบว่า ฟองจะมีสถานะเสถียรที่สุดเมื่อมีองค์ประกอบของน้ำร้อยละ 37 และก๊าซร้อยละ 63 การทดลองนี้ต้องให้นักวิทยาศาสตร์ทำฟองบนสถานีอวกาศซึ่งเป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพื่อที่จะตัดตัวแปรเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกออกไป ความเสถียรของฟองในสภาวะไร้น้ำหนักจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยองค์ประกอบของฟองเท่านั้น

Did You Know?
ความหนาแน่นของโฟมครีมโกนหนวด เกิดจากกรดสเตียริก ฯลฯ

โฟมมีทั้งที่เป็นฟองหยาบ และฟองละเอียด

A ฟองกลมๆ มีน้ำมากกว่า

ชั้นฟองแบ่งเป็นฟองชั้นบนและฟองชั้นล่าง ฟองชั้นบนมีส่วนประกอบของน้ำน้อยกว่า ผนังฟองจึงบางและเบียดกันเป็นทรงมีขอบมุม ขณะที่ฟองชั้นล่างมีน้ำไหลเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างฟองมากกว่า ทำให้ฟองมีรูปทรงกลม

B โปรตีนนมทำให้วิปครีมเป็นฟองละเอียด

เนื้อฟองที่คงตัวได้นานจะมีโมเลกุลที่ช่วยให้ผนังฟองเสถียร เช่น ฟองนมในวิปครีมที่มีโปรตีนแทรกอยู่ตามผนังของฟอง

ฟองจัดอยู่ในสถานะอะไรกันแน่?