ในบางมุมฟองสบู่ก็ดูเหมือนใสไม่มีสี แต่พอดูอีกทีก็เห็นฟองสบู่มีสีเหลือบรุ้ง ตกลงแล้วฟองสบู่มีสีอะไรกันแน่?

สีรุ้งบนฟองสบู่เกิดจากฟิสิกส์ของคลื่นแสง ฟองสบู่ประกอบด้วยชั้นโมเลกุลสบู่สองชั้นที่มีชั้นของน้ำบางๆ อยู่ตรงกลาง แสงส่วนหนึ่งที่ตกกระทบฟองสบู่จะสะท้อนออกมาทันทีเมื่อชนกับชั้นโมเลกุลสบู่ชั้นนอก แสงอีกส่วนจะวิ่งผ่านไปชนกับชั้นโมเลกุลสบู่ชั้นในแล้วจึงสะท้อนตามออกมา ระหว่างที่แสงเดินทางผ่านชั้นของน้ำตรงกลาง มันจะเกิดการหักเหทำให้แสงที่สะท้อนออกจากชั้นโมเลกุลสบู่ชั้นในมีการเปลี่ยนเฟส แสงที่สะท้อนออกมาจากชั้นโมเลกุลสบู่สองชั้นจึงมีทั้งการแทรกสอดแบบหักล้างและเสริมกันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นแสง, มุมที่ตกกระทบ, ความหนาของฟองสบู่ ทำให้เราเห็นฟองสบู่มีสีเหลือบรุ้งที่เปลี่ยนแปลงพลิกแพลงตลอดเวลา

แสงผสมกันยำออกมาเป็นสี

การแทรกสอดของแสงที่สะท้อนออกมาจากฟองสบู่ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นฟองสบู่และมุมของแสง ยิ่งฟองสบู่ลอยอยู่นานๆ สีก็จะยิ่งจางลงๆ เนื่องจากชั้นของน้ำที่กั้นอยู่ตรงกลางบางลง ฟองสบู่จะใสไร้สีที่สุดก็เมื่อตอนที่มันกำลังแตกนั่นเองเพราะขณะนั้นชั้นน้ำจะบางที่สุด

ชั้นของฟองสบู่

ฟองสบู่ประกอบด้วยชั้นของน้ำประกบด้วยชั้นของโมเลกุลสบู่สองชั้น เมื่อคลื่นแสงกระทบฟองสบู่ มันจะถูกชั้นโมเลกุลสบู่ชั้นนอกสุดและชั้นในสะท้อนออกมา

คลื่นแสงหักล้างกัน

เมื่อคลื่นแสงสองคลื่นมีเฟสตรงกันข้าม จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง ทำให้แสงจางลง

แสงเสริมกัน

เมื่อคลื่นแสงสองคลื่นมีเฟสตรงกัน มันจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริม ทำให้แสงเข้มขึ้น

Did You Know? สีของแสงขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น

สีของวัตถุขึ้นอยู่กับย่านความยาวคลื่นของแสงที่มันดูดซับและสะท้อนออกมา

ความยาวคลื่นหรือระยะระหว่างยอดคลื่นสองยอดเป็นตัวกำหนดว่า เราจะเห็นแสงนั้นมีสีอะไร เช่น แสงสีแดงมีความยาวคลื่น 625-740 นาโนเมตร แสงสีน้ำเงินมีความยาวคลื่น 450-500 นาโนเมตร ส่วนแสงสีขาวก็คือแสงทุกสีในย่านที่เรามองเห็นได้ผสมกัน

ฟองสบู่มีสีหรือไม่?