มดสีเงินสะฮารา (Cataglyphis bombycina) เป็นหนึ่งในสัตว์โลกทรหดไม่กี่ชนิด ที่สามารถทนความร้อนหฤโหดแห่งทะเลทรายสะฮารา ซึ่งอาจพุ่งสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ล่าสุดคณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลิเบอร์เดอบรัสเซลล์ของประเทศเบลเยียม ได้ค้นพบแล้วว่ามดตัวเล็กเหล่านี้ปกป้องตัวเองจากการถูกแสงแดดแผดเผาอย่างไร ร่างกายของมดปกคลุมด้วยขนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในกลไกป้องกันความร้อน ขนเล็กๆ เหล่านี้ช่วยสะท้อนแสง ทำให้เราเห็นตัวมดสะท้อนแสงเป็นสีเหลือบเงินเหมือนโลหะอันเป็นที่มาชื่อของมัน ผลของการสะท้อนแสงด้วยขน ทำให้ร่างกายมดได้รับความร้อนจากแสงแดดน้อยลง

คณะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษามดด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดและทดลองฉายลำแสงเข้าไปที่ตัวมด เพื่อจะวัดว่ามดสะท้อนแสงได้มากน้อยแค่ไหน เปรียบเทียบระหว่างมดปกติและมดที่ถูกโกนขนออกจนเกลี้ยง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามดที่มีขนสามารถสะท้อนแสงได้มากกว่ามดที่ถูกโกนขนออกถึง 10 เท่า ทำให้ร่างกายมดมีอุณหภูมิต่ำกว่ามดที่ถูกโกนขนออกถึง 2 องศาเซลเซียส

ขนมดทำหน้าที่เป็นปริซึมสะท้อนแสง

เมื่อแสงตกกระทบขนของมดสีเงินสะฮารา ขนมดแต่ละเส้นจะทำหน้าที่เหมือนปริซึมสะท้อนแสงกลับไปมา อยู่ในแท่งขนภายใน ในที่สุดแสงส่วนใหญ่ก็จะถูกสะท้อนกลับออกไป ไม่ผ่านไปถึงตัวมด

มดมีขน (รูปซ้ายมือ) ร่างกายและหัวของมดสีเงินสะฮาราปกคลุมด้วยขนละเอียดมากมาย

มดไม่มีขน (รูปขวามือ)ในการทดลอง มดบางตัวถูกจับมาโกนขนออกจนโล้นเกลี้ยง

Related Post

มดทะเลทรายป้องกันตัวเองจากแสงแดดอย่างไร?