มดใช้อาวุธปรสิตต่อกรกับราซอมบี้ - Science Illustrated Thailand

การโจมตีของราปรสิต Ophiocordyceps unilateralis อาจทำลายอาณาจักรมดได้ทั้งหมด ราจะเปลี่ยนมดให้เป็นซอมบี้ แล้วจากนั้นก็ตาย โดยราจะแพร่สปอร์ออกมาจากศพมด แต่มีราอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไฮเปอร์ปรสิตเข้ามาช่วยเหลือมด รา Ophiocordyceps unilateralis จะทำกับระเบิดสปอร์เอาไว้บนพื้นป่า เมื่อมดไต่ลงมาที่พื้นไปกระทบเข้า สปอร์ก็จะฟุ้งกระจาย ราจะเข้าไปครอบครองร่างกายมด แล้วบังคับควบคุมเจ้าบ้าน ให้มดกัดเส้นใต้ใบไม้ติดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตาย แล้วราก็จะเจริญเติบโตอยู่ที่หัวของมด ก่อนจะปล่อยสปอร์ใหม่ออกมา แต่ในตัวมดมีราปรสิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งช่วยอาณาจักรมดเอาไว้ได้ เมื่อ Ophiocordyceps unilateralisมาอยู่ที่หัวมดที่ตายแล้ว ราชนิดนี้จะต่อต้านโดยขัดขวาง Ophiocordyceps unilateralis ทำให้สปอร์เพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นที่อยู่รอดได้ ดังนั้นการกระจายของสปอร์จึงไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ มดที่ติดเชื้อราจะตาย แต่อาณาจักรมดทั้งหมดจะอยู่รอด

อย่างไรก็ตาม การตอบโต้ของราที่เป็นไฮเปอร์ปรสิตนั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อ Ophiocordyceps unilateralisได้ และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มันอยู่รอด เพราะราไฮเปอร์ปรสิตช่วยไม่ให้มดตายยกรัง จึงรักษาสมดุลไว้ นั่นคือ Ophiocordyceps unilateralis จะยังมีเจ้าบ้านให้อาศัย เพราะถ้าไม่มีมด ก็ไม่มีรา

Related Post

มดใช้อาวุธปรสิตต่อกรกับราซอมบี้