ตอนที่นักวิทยาศาสตร์คำนวณน้ำหนักของไดโนเสาร์ พวกเขาเริ่มต้นด้วยการใช้แบบจำลองในคอมพิวเตอร์สร้างโครงกระดูกทั้งตัวของไดโนเสาร์ขึ้นมาจากการสแกนฟอสซิลชิ้นส่วนกระดูกที่ค้นพบ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะบวกเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อไขมันและผิวหนังในอัตราขั้นต่ำสุดเข้าไปแล้วคำนวณออกมาเป็นน้ำหนักทั้งตัว

ผลจากการเปรียบเทียบทำให้เราทราบว่าสัตว์ในปัจจุบันมีน้ำหนักตัวจริงๆ หนักกว่าน้ำหนักที่สร้างขึ้น โดยแบบจำลองที่ใส่มวลเนื้อขั้นต่ำอยู่ประมาณร้อยละ 20 ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องปรับแก้แบบจำลองไดโนเสาร์ด้วยการเพิ่มใส่มวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และผิวหนังเข้าไปอีกร้อยละ 20 เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงมากที่สุด ข้อมูลจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่า ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่มีน้ำหนักน้อยกว่าที่เคยประมาณไว้ในอดีต เช่น บราคิโอซอรัส เมื่อมาคำนวณตัวเลขจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ จะมีน้ำหนักหายไปถึง 5 ตันจากของเดิมที่เคยประมาณไว้

นักวิทยาศาสตร์รู้น้ำหนักของไดโนเสาร์ได้อย่างไร?