คุณแคยได้ยิน กฎ 12 วินาที หรือไม่? ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการใช้กฎ 12 วินาทีในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยกฎ 12 วินาที คือ เวลาที่เฟอร์นิเจอร์ทนต่อเปลวไฟเมื่อเกิดการลุกไหม้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยใดที่พบว่า กฎ 12 วินาทีนี้จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ปลอดภัยจากการเผาไหม้ได้

เฟอร์นิเจอร์จะฆ่าเราได้อย่างไร?

โฟมที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จะมีสารหน่วงไฟเป็นตัวประกอบ 3- 5 เปอร์เซ็นต์ โดยสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการทำให้ไฟติดยากเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ และไฟสามารถดับเองได้เมื่อถูกนำให้พ้นจากเปลวไฟ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อสารหน่วงไฟได้รับการเผาไหม้หรือได้รับความร้อนจะทำให้เกิดก๊าซพิษที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่อยู่ใกล้ได้

ผลจากการสำรวจพบว่า :

– ชาวอเมริกาเหนือจะมีการรับสารหน่วงไฟเข้าสู่ร่างกายได้ถึง 10- 40 เท่าของชาวยุโรป

– แมวจะมีการรับสารหน่วงไฟเข้าสู่ร่างกายได้ถึง 20- 100 เท่าของมนุษย์วัยกลางคน

– เด็กจะมีการรับสารหน่วงไฟเข้าสู่ร่างกายได้ถึง 3  เท่าของแม่ของเขา

ปริมาณเหล่านี้เป็นปริมาณที่ไม่น้อยเลย ซึ่งข้อเสียที่จะเกิดต่อร่างกายของคุณมีตั้งแต่อาการเบาไปหนัก นั่นคือ คุณจะมีความสามารถในการเรียนรู้น้อยลงซึ่งอาจจะทำให้ไอคิวคุณลดลงด้วย ทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง มีการหลั่งสเปิร์มที่น้อยลงหรืออาจจะมีโอกาสกำเนิดบุตรยาก อีกทั้งอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวาน และที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ สารหน่วงไฟเป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย เพราะเมื่อสารหน่วงไฟเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดก๊าซฮาโลเจน คือ HBr และ HCI ซึ่งเป็นก๊าซที่มีฤทธิ์ในการทำลายปอดและระบบทางเดินหายใจ หากได้รับก๊าซเหล่านี้เข้าไปในปริมาณมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

Credit: www.ttpp.co.th/Flame%20Retardant.html
www.sightline.org/2012/04/16/toxic-couches-the-infographic/
www.cnc.co.th/index.php?tpid=pro:10003&pdn=Halogen-free+
www.aeroflex.co.th/Portals/1/article/Halogen%20Free.pdf
http://krukai-organic.blogspot.com/p/blog-page_9242.html

รู้หรือไม่? เฟอร์นิเจอร์ในบ้านสามารถฆ่าคุณได้