รูปแบบเริ่มต้นของลายนิ้วมือนั้นถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ครั้นตัวอ่อนเจริญเติบโต ลายนิ้วมือจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเติบโตของปลายนิ้วและการสร้างเส้นเลือด เส้นประสาท และเนื้อเยื่อยึดต่อ รายละเอียดเล็กๆ ก่อตัวขึ้นอย่างไม่แน่นอนตามรอยพับของผิวหนังซึ่งหมายความว่าแม้แต่แฝดจากไข่ใบเดียวกันก็ไม่สามารถมีลายนิ้วมือที่เหมือนกันได้ ลายนิ้วมือที่ก่อตัวขึ้นแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อผิวหนังที่นิ้วของคุณหลุดลอกไป ลายนิ้วมือของคุณจะหายไปชั่วคราว และเมื่อผิวหนังงอกกลับมาใหม่ภายในเวลาไม่นานลายนิ้วมือก็จะเหมือนเดิมทุกประการ

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่หายากที่ลายนิ้วมืออาจเปลี่ยนหรือหายไปเลย เคมีบำบัดบางประเภทอาจทำให้ผิวหนังและปลายนิ้วบวมจนลายนิ้วมือหายไป โดยมากร่างกายจะสร้างลายนิ้วมือกลับมาใหม่ในภายหลัง ยกเว้นในผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีลายนิ้วมืออีกเลย

Related Post

ลายนิ้วมือหายไปได้หรือไม่?