ในคน เด็กผู้ชายจะเสียงแตกหนุ่มเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น แล้วลิงล่ะ?

สำหรับคนและลิง ทางเดินหายใจเป็นระบบท่อยืดหยุ่นซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตเสียง อากาศจากปอดจะถูกคั้นผ่านเส้นเสียงในกล่องเสียงและถูกส่งผ่านต่อไปยังลำคอ จมูก ช่องปาก และริมฝีปาก รูปทรงของอวัยวะเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการกำหนดลักษณะเสียงที่ถูกเปล่งออกมาทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ลิงหลายชนิดยังมีถุงลมอยู่ข้างคอซึ่งช่วยในการผลิตเสียงด้วยเช่นกัน

เมื่อเด็กผู้ชายย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เซลล์สืบพันธุ์เติบโต นอกจากนั้น เทสโทสเตอโรนยังไปจับกับตัวรับฮอร์โมนที่เซลล์ในกล่องเสียง และกระตุ้นให้มันเติบโตขยายใหญ่ขึ้น (เส้นเสียงหนาและยาวขึ้น) ทำให้เสียงของเด็กผู้ชายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ และกลายเป็นเสียงที่ทุ้มลึกขึ้น แข็งกร้าวขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่าเสียงแตก

เรามีความรู้เรื่องระบบการสร้างเสียงของลิงไม่ละเอียดเท่าของมนุษย์ แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าร่างกายที่ใหญ่ขึ้นของลิงวัยรุ่นเพศผู้ย่อมทำให้มันเปล่งเสียงที่ใหญ่ขึ้นได้ เรายังรู้อีกว่าลิงก็มีกล่องเสียงที่ถูกกระตุ้นให้เติบโตในช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เช่นกัน ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลิงสามารถสร้างเสียงใหญ่และแข็งกร้าวขึ้นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าลิงก็มีเสียงแตกหนุ่มเช่นกัน สำหรับลิงฮาวเลอร์ (howler monkey) เมื่อมันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ กระดูกไฮออยด์ (hyoid) ที่มีส่วนช่วยในการสร้างเสียงบริเวณลูกกระเดือกจะยิ่งขยายใหญ่มากกว่าปกติ จึงทำให้มันเปล่งเสียงที่ใหญ่และดังเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับลิงอื่นๆ ซึ่งกระดูกในการสร้างเสียงนี้อาจจะเติบโตจนมีขนาดใหญ่เกือบเท่ากะโหลกได้เลยทีเดียว

Related Post

ลิงวัยรุ่นตัวผู้เสียงแตกหรือไม่?