หากเกิดภัยแล้ง ก็เอาน้ำแข็งมาตั้งเตรียมไว้สิ นี่เป็นสูตรแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับแคว้นลาดักห์ในประเทศอินเดียที่ได้รางวัล Rolex Awards for Enterprise

แคว้นลาดักห์ เป็นบริเวณที่ราบสูงอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาคาคาโครัมทางทิศเหนือและเทือกเขาหิมาลัยในทิศใต้ จึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งแนวเขาพาดผ่าน” แคว้นนี้มีสภาพอากาศแห้งแล้ง มีแหล่งน้ำสำคัญ คือลำน้ำที่ละลายออกมาจากธารน้ำแข็ง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทำให้ธารน้ำแข็งหดตัว ชาวบ้านแถบนี้จึงขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ และสถานการณ์ก็เลวร้ายลงทุกปี

คณะวิศวกรชาวอินเดียที่นำโดย โสนัม วังชุก จึงผุดแนวคิดแก้ปัญหาด้วยการเก็บน้ำแข็งมาตั้งไว้กลางหมู่บ้าน เขาวางท่อน้ำต่อน้ำลงมาจากภูเขาเพื่อสร้างเป็นน้ำพุ ในฤดูหนาวที่ไม่มีการเพาะปลูก อากาศที่หนาวเย็นจะทำให้น้ำพุกลายเป็นเจดีย์น้ำแข็งในเวลาไม่กี่สัปดาห์ เขาคำนวนไว้แล้วว่าเจดีย์น้ำแข็งสูง 30 เมตรจะอยู่ได้นานจนพ้นช่วงฤดูแล้ง และน้ำ 10 ล้านลิตรจากเจดีย์น้ำแข็งก็จะค่อยๆ ละลายออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้บริโภคและทำการเพาะปลูกกันอย่างเพียงพอ

Related Post

ว้าว! เจดีย์น้ำแข็งบรรเทาภัยแล้ง