ผลการศึกษาใหม่โดยสมาคมโรคหัวใจยุโรประบุว่า ภาวะศีรษะล้านรูปแบบต่างๆในผู้ชายที่มีผลจากกรรมพันธุ์และภาวะผมหงอกเร็วกว่าวัย เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจในกลุ่มชายอายุต่ำกว่า 40 ปี และมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่เป็นโรคอ้วน

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างชายอายุน้อยในอินเดีย 2,000 ราย พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีศีรษะล้าน หรือผมหงอกก่อนวัย มากกว่าผู้ที่มีผมเต็มศีรษะ โดยผลการศึกษาฉบับนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของสมาคมโรคหัวใจแห่งอินเดียต่อไป ในขณะที่มูลนิธิโรคหัวใจสหราชอาณาจักร ระบุว่า ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ต้องพิจารณาด้วย 

สำหรับงานวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมประจำปี ครั้งที่ 69 ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอินเดียในเมืองกัลกัตตา เป็นข้อสรุปจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองเพศชายอายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 790 คน ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นชายวัยเดียวกัน 1,270 คนที่มีสุขภาพแข็งแรง

ทีมวิจัยได้เก็บประวัติด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง โดยจัดแบ่งตามระดับภาวะศีรษะล้านและตามระดับของภาวะผมหงอก จากนั้นทีมนักวิจัยได้คำนวนค่าความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลที่บันทึกได้ กับความรุนแรงของอาการโรคหัวใจ พบว่าชายที่มีภาวะโรคหัวใจ มีแนวโน้มจะผมหงอกเร็วกว่าวัยร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับร้อยละ 30 ในกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งคิดเป็นความเสี่ยงที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมกว่า 5 เท่า

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคหัวใจ มีแนวโน้มจะมีภาวะศีรษะล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ร้อยละ 49 เทียบกับร้อยละ 27 ในกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือคิดเป็นความเสี่ยง 5.6 เท่า ส่วนโรคอ้วน มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ 4 เท่า คำอธิบายที่เป็นไปได้ คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามวัย ที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าในผู้ป่วยบางราย และสะท้อนออกมาในแง่ความเปลี่ยนแปลงของเส้นผม

เนื่องจากรากผมเป็นแหล่งรับแอนโดรเจน เช่น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน จึงมีผู้เสนอแนวคิดว่า ภาวะศีรษะล้านก่อนวัยซึ่งเป็นมาผลจากกรรมพันธุ์ในเพศชาย อาจเป็นเครื่องสะท้อนความแตกต่างของการตอบสนองต่อแอนโดรเจนซึ่งอาจมีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

อย่างไรก็ดีในเมื่อปี 2013 ผลการศึกษาจากญี่ปุ่นใช้กลุ่มตัวอย่าง 37,000 คน ระบุว่าชายที่เริ่มมีภาวะศีรษะล้าน มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าถึงร้อยละ 32 ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

ส่วนผลการศึกษาในปี 2014 จากกลุ่มตัวอย่างชาวเดนมาร์ก 10,885 คน รายงานว่าภาวะผมหงอกใช้คาดคะเนการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้ ทว่าจะต้องอธิบายร่วมกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจอื่นๆ ด้วย

หัวหน้าคณะแพทย์จากสถาบันโรคหัวใจและศูนย์วิจัยในเมืองอาห์เมดาบัด ได้เขียนรายงานไว้ว่า ผู้ที่มีภาวะศีรษะล้านซึ่งเป็นผลจากกรรมพันธุ์และภาวะผมหงอกเร็ว ควรได้รับการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นพิเศษ รวมถึงคำแนะนำให้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกาย และบริหารความเครียด เป็นต้น

Related Post

ศีรษะล้านก่อนวัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจจริงหรือ?