กระแสลมและกระแสน้ำมีบทบาทสำคัญในภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะในเขตอบอุ่นของทวีปยุโรป หากกระแสลมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ ภูมิอากาศโลก ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนไปเลย พื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนเหนือส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปได้รับความอบอุ่นสม่ำเสมอจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมในมหาสมุทรแอตแลนติก ตลอดทั้งปีลมตะวันตกจะนำความอบอุ่นและความชื้นเข้าสู่พื้นทวีป ทำให้อากาศในฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป และนำเอาน้ำฝนปริมาณสูงมาด้วย ทำให้แผ่นดินในแถบชายฝั่งของยุโรปมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนกระแสลมตะวันออกเป็นลมที่พัดเอาอากาศแห้งเข้าสู่ทวีปยุโรป ปกติลมตะวันออกจะพัดผ่านยุโรปเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่หากกระแสลมของโลกกลับทิศ ยุโรปต้องเจอแต่ลมตะวันออกทั้งปี อากาศของทวีปยุโรปก็จะแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสุดโต่ง หน้าหนาวจะหนาวสุดๆ การขาดความอบอุ่นจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมทำให้อุณหภูมิของพื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปตอนเหนือลดลงกว่า 20 องศาเซลเซียส ขณะที่ฤดูร้อนก็จะร้อนและแห้งแล้งมาก ความเป็นไปได้อีกทางคือ สภาพภูมิอากาศของยุโรปจะคล้ายๆ เขตมรสุมทางแถบเอเชีย อุณหภูมิที่สูงขึ้นในพื้นที่ยุโรปตอนใต้ทำให้ฤดูกาลของยุโรปทั้งทวีปแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแล้งสลับกับช่วงฝน เหมือนกับเอเชียตะวันออก อากาศของยุโรปตอนใต้จะชื้นและอบอุ่นในฤดูร้อน ส่วนยุโรปตอนเหนือก็จะกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งไปเกือบตลอดทั้งปี

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง