สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน สมองจะใช้พลังงานมากกว่าในการเพ่งสมาธิ เมื่อเทียบกับฤดูหนาว

และเมื่อพูดถึงสมอง

– สมองอาจจะยังคงทำงานต่อไปสักระยะหนึ่งเมื่อเสียชีวิต มีประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ที่รอดชีวิตจากอาการหัวใจวายสามารถระลึกถึงชั่วขณะตายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงวิกฤติแห่งชีวิตนั้นได้ นี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าสมองทำงานต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแม้หัวใจหยุดเต้นแล้ว

– มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาสัตว์บกทั้งหมด สมองของเราหนักประมาณ 1.350 กิโลกรัม ซึ่งเล็กกว่าสมองของช้าง (5 กิโลกรัม) อยู่หลายเท่า ส่วนสัตว์ที่มีสมองใหญ่ที่สุดคือวาฬสเปิร์ม หนัก 7.8 กิโลกรัม

– การศึกษาระบุว่า อายุ 11 ปีคือช่วงเวลาวิกฤติในการเรียนภาษาใหม่ๆ สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศหลังจากอายุเกิน 11 ปีไปแล้ว มีน้อยคนมากที่จะใช้ภาษานั้นได้อย่างคล่องแคล่วในการพูดและเขียน

รู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล