จากการค้นพบแบคทีเรีย Desulforudis audaxviator ในปี 2008 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แบคทีเรียชนิดนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นอาจใช้รังสีคอสมิกเป็นแหล่งพลังงานก็ได้

แบคทีเรีย D. audaxviator อาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 3 กิโลเมตรในเหมืองทองคำแห่งหนึ่งที่แอฟริกาใต้ สภาพที่อยู่อาศัยของมันนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ได้ เพราะเป็นที่ที่ไม่มีออกซิเจน แสงอาทิตย์หรือสารอินทรีย์ใดๆ เลย แหล่งพลังงานอย่างเดียวของมันคือ แร่ยูเรเนียมกัมมันตรังสี ซึ่งจะทำให้โมเลกุลของแร่กำมะถันและน้ำใต้ดินแตกตัวเกิดเป็นซัลเฟตและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แบคทีเรียนำมาสกัดพลังงานไว้ใช้ได้

ล่าสุดผลการวิจัยด้วยแบบจำลองในคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่า พลังงานจากรังสีคอสมิกเป็นแหล่งพลังงานที่เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองในแบบของ D. audaxviator ได้

นักชีววิทยาอวกาศจึงเชื่อกันว่า สิ่งมีชีวิตรูปแบบคล้ายกันนี้อาจอาศัยอยู่ในดาวเคราะห์อย่าง ดาวอังคาร ดาวเคราะห์แคระพลูโต และดาวเคราะห์อื่นๆ ได้

***ภาพประกอบนี้เป็นภาพแบคทีเรียที่ค้นพบใต้เหมืองแร่ทองคำในประเทศแอฟริกาใต้ เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชีวิตต่างดาวอาจจะดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานจากรังสีคอสมิก

สิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ได้ด้วยรังสีอวกาศจริงหรือ?