คุณรู้หรือไม่ว่าสุริยุปราคามีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ สุริยุปราคาวงแหวน, สุริยุปราคาบางส่วน, สุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาแบบผสม

สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นบ่อยที่สุด ในขณะที่สุริยุปราคาแบบผสมพบได้ยากมาก

33.2 % เป็นสุริยุปราคาวงแหวน

35.3 % เป็นสุริยุปราคาบางส่วน

26.7 % เป็นสุริยุปราคาเต็มดวง

4.8 % เป็นสุริยุปราคาแบบผสม

3 ปรากฏการณ์ที่อาจพบได้ในช่วงการเกิดสุริยุปราคา มีดังนี้

1.ปรากฏการณ์ลูกปัดเบลีย์ (Baily’s beads) คือสิ่งแรกที่เราจะเห็น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องลอดผ่านยอดเขาบนขอบของดวงจันทร์

2.ปรากฏการณ์แหวนเพชร (diamond ring) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ใกล้จะบดบังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวงซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นดวงสว่างอย่างชัดเจน

3.ชั้นโคโรนา คือชั้นที่มีพลาสมากระจายตัวรอบดวงอาทิตย์ สามารถมองเห็นได้เมื่อดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวงเท่านั้น

ลักษณะการเกิดสุริยุปราคา

อย่างไรก็ดี ดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่

1.ชั้นพาความร้อน

ความหนา: 200,000 กิโลเมตร

อุณหภูมิ: 5,500 – 2 ล้านองศาเซลเซียส

2.ชั้นแผ่รังสี

ความหนา: 300,000 กิโลเมตร

อุณหภูมิ: 2-7 ล้านองศาเซลเซียส

3.แกนกลาง

เส้นผ่าศูนย์กลาง: 350,000 กิโลเมตร

อุณหภูมิ: 15 ล้านองศาเซลเซียส

4.เขตเปลี่ยนผ่าน

ความหนา: ไม่ระบุ

อุณหภูมิ: 20,000 – 2 ล้านองศาเซลเซียส

5.ชั้นโครโมสเฟียร์

ความหนา: ประมาณ 8,000 กิโลเมตร

อุณหภูมิ: 6,000 – 20,000 องศาเซงเซียส

6.ชั้นโฟโตสเฟียร์

ความหนา: 300 กิโลเมตร

อุณหภูมิ: 5,500 องศาเซลเซียส

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุริยุปราคา…