เอมี ไวน์เฮาส์ เสียชีวิตตอนอายุ 27 ปี นักร้องเพลงร็อกหลายคนก็เสียชีวิตเมื่ออายุ 27 ปี จนมีคำกล่าวขวัญถึงอาถรรพ์คลับ 27” วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายเรื่องนี้หรือไม่?

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ แสดงให้เห็นว่า นักร้องเพลงร็อกมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในช่วงอายุ 20-40 ปี ซึ่งสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า แต่ก็ไม่มีค่าสถิติพิเศษตรงอายุปีที่ 27 การศึกษาดังกล่าวเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนักร้องเดี่ยว และสมาชิกวงร็อกรวม 1,046 คน โดยข้อมูลระหว่างปี 1956-2007 ระบุว่ามีนักร้องเสียชีวิต 71 ราย และมีเพียง 3 รายที่เสียชีวิตตอนอายุ 27 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติ เหตุผลที่นักร้องร็อกมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาจจะเป็นเพราะพวกเขาเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง

ตัวอย่างสมาชิกคลับ 27

– เอมี ไวน์เฮาส์

สาเหตุการเสียชีวิต: ในปี 2011 ด้วยภาวะพิษจากแอลกอฮอล์ และยาเสพติด

– จิมี เฮนดริกซ์

สาเหตุการเสียชีวิต: สำลักอาเจียนจนเกิดภาวะช็อก

– แจนิส จ็อปลิน

สาเหตุการเสียชีวิต: อาจเพราะเสพยาเกินขนาด

– เคิร์ต โคเบน

สาเหตุการเสียชีวิต: ยิงตัวตาย

– จิม มอร์ริสัน

สาเหตุการเสียชีวิต: หัวใจหยุดเต้น อาจเพราะเสพเฮโรอีน

อายุ 27 เป็นเลขอาถรรพ์จริงหรือ?