Mary Schweitzer/North Carolina State University

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบและวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนในโปรตีนอายุ 80 ล้านปีจากกระดูกต้นขาไดโนเสาร์ปากเป็ดกินพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brachylophosaurus canadensis แม้ก่อนหน้านี้จะมีการศึกษาบางชิ้นรายงานถึงการค้นพบโปรตีนในฟอสซิลไดโนเสาร์ แต่ผลการศึกษาที่จำแนกกรดอะมิโนได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นเช่นนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ เพราะมันอาจนำไปสู่มิติใหม่ของการศึกษาฟอสซิลและวิวัฒนาการ อาทิ การสร้างแผนผังต้นไม้วิวัฒนาการของไดโนเสาร์และญาติๆ ของมันจากลำดับกรดอะมิโน เป็นต้น

Did You Know? โปรตีนคือหน่วยพื้นฐานของชีวิต

โปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เรียกว่ามันเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานที่ทำหน้าที่ของชีวิตเลยก็ได้

โปรตีนมีความทนทานมากกว่าดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอที่เก่าแก่ที่สุดพบในฟอสซิลที่มีอายุเพียง 700,000 ปีเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์เจอโปรตีนในฟอสซิลอายุ 80 ล้านปี