ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักจะมีแต่ส่วนของโครงร่างที่แข็งๆ เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มอย่างกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใหญ่จะเน่าสลาย ไม่ถูกแปรสภาพเป็นฟอสซิล การค้นพบฟอสซิลเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มจึงมีให้เห็นน้อยมาก แต่คณะนักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ฟอสซิลที่เก็บรักษาอย่างแย่ๆ ก็มีเนื้อเยื่ออ่อนให้สังเกตเห็นได้ พวกเขาหั่นฟอสซิลเป็นแผ่นบางๆ แล้วศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) ซึ่งใช้ลำอิเล็กตรอนแทนลำแสงในการฉายไปที่วัตถุ ทำให้เกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นภาพที่ฉากรับผลปรากฏว่าพวกเขาพบโครงสร้างที่ดูคล้ายเซลล์เม็ดเลือดแดงในฟอสซิลกรงเล็บของไดโนเสาร์กินเนื้ออายุ 75 ล้านปี และยังพบโครงสร้างเส้นใยที่ดูเหมือนเส้นใยคอลลาเจน (โปรตีนโครงสร้างของกระดูกและเอ็น) ในฟอสซิลซี่โครงของไดโนเสาร์ไม่รู้สายพันธุ์อีกด้วย การค้นพบครั้งนี้เหมือนเตือนให้นักวิทยาศาสตร์อย่ามองข้ามรายละเอียดของเนื้อเยื่ออ่อนในฟอสซิลไดโนเสาร์ ฟอสซิลที่มีสภาพขยะยังมีโครงสร้างเม็ดเลือดและคอลลาเจนให้สังเกตเห็นได้ ฟอสซิลอีกหลายชิ้นก็ต้องมีหลงเหลืออยู่เช่นกัน การศึกษาครั้งนี้ทำให้เราค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสรีรวิทยาและพฤติกรรมของไดโนเสาร์

Related Post

เซลล์เม็ดเลือดแดงในขยะฟอสซิล