คณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา สร้างลูกไก่ที่มีปากเหมือนไดโนเสาร์ด้วยเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมขั้นแรกนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของปากนกและสัตว์เลื้อยคลานทั้งที่ยังอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้ว จากนั้นวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอเพื่อโยงการทำงานของยีนเข้ากับพัฒนาการของลักษณะทางกายวิภาคของปาก ในขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาก็ฉีดสารยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจะงอยปากของนกเข้าไปในเอ็มบริโอไก่ ผลที่ได้คือ เอ็มบริโอไก่ที่มีสัณฐานของปากเหมือนเวโลซีแรปเตอร์ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ญาติใกล้ชิดของบรรพบุรุษนก นั่นคือ เป็นพวยปากที่กว้างกว่าจะงอยปากนก และกระดูกด้านหน้าขากรรไกรบนไม่ได้มีการเชื่อมกันเป็นจะงอยปาก แม้ว่าการทดลองนี้จะเป็นการควบคุมในระดับโปรตีน ไม่ใช่ในระดับยีน แต่มันก็เผยให้เห็นถึงวิวัฒนาการจะงอยปากของนกในเชิงชีววิทยาได้อย่างชัดเจน

เปลี่ยนปากไก่เป็นปากไดโนเสาร์