เพชรสามารถตัดได้หรือไม่? - Science Illustrated Thailand

ถ้าเพชรเป็นแร่ที่แข็งที่สุดในโลก แล้วเราจะตัดมันได้อย่างไร?

เพชรเป็นแร่ที่แข็งที่สุดในโลกเท่าที่เรารู้จัก แต่ไม่ใช่ว่าเราจะตัดมันไม่ได้ ก้อนเพชรดิบๆ ไม่ได้มีความสวยงามในตัวเองสักเท่าไรเหตุที่เพชรเป็นอัญมณียอดปรารถนาก็เพราะเราเจียระไนมันได้ด้วยเพชรเอง หลักสำคัญในการเจียระไนคือเพชรต้องมีความแข็งไม่เท่ากันในทุกทิศทาง ถ้าทุกส่วนของผลึกเพชรแข็งเท่ากันหมด การเจียระไนก็เกือบเป็นไปไม่ได้ ซึ่งการเข้าใจเรื่องนี้ต้องมองลงไปในโครงสร้างของเพชรอย่างใกล้ชิด

เพชรเกิดจากอะตอมคาร์บอนที่เรียงตัวกันเป็นโครงสร้างตารางผลึกสมบูรณ์แบบ แต่ละอะตอมยึดกับอะตอมอื่นอีกสี่อะตอม ผลึกเพชรเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบผลึกลูกบาศก์ ซึ่งเป็นระบบผลึกที่ซับซ้อนน้อยที่สุดและสมมาตรที่สุด หมายความว่าเราสามารถบรรจุระบบพิกัดที่แกนสามแกนยาวเท่ากันและตั้งฉากกันลงไปในผลึกเพชรได้ ระบบผลึกลูกบาศก์ที่ง่ายที่สุดคือลูกบาศก์ผลึกเพชรอาจก่อตัวเป็นลูกบาศก์ได้ แต่ส่วนใหญ่ผลึกเพชรจะก่อตัวเป็นทรงแปดหน้ามากกว่า ลองนึกภาพพีระมิดสองพีระมิดที่เอาฐานมาประกบกัน เพชรแข็งที่สุดในทิศทางขนานกับพื้นผิวทรงแปดหน้า และอ่อนที่สุดในทิศทางขนานกับพื้นผิวลูกบาศก์

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเพชรจะถูกเคลือบด้วยผงเพชร ซึ่งจะถูกจัดเรียงในมุมต่างๆ กัน ทำให้มีส่วนแข็งที่สุดในทุกมุม เวลาเอาเพชรมาตัด ก็จะมีผงเพชรบางชิ้นที่แข็งกว่าหน้าเพชรที่กำลังตัด ยกเว้นไปเจอหน้าที่เป็นทิศทางที่แข็งที่สุด ถ้าเจออย่างนี้ ให้เอียงเครื่องมือตัดเพชรเล็กน้อยให้ทำมุมกับทิศทางที่แข็งที่สุด เท่านี้เราก็จะสามารถตัดเพชรได้

Related Post

เพชรสามารถตัดได้หรือไม่?