สสารทุกชนิดมี 4 สถานะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และพลาสมา มันจะเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อนขั้นสุดท้ายคือ พลาสมา ซึ่งอะตอมของสสารสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดจนสสารเหลือแต่อิออนประจุบวกและอิเล็กตรอนประจุลบ ในดาวฤกษ์ รวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วย สสารทั้งหลายอยู่ในสถานะพลาสมา

บนโลก เหล็กเป็นโลหะแข็ง ถ้าให้ความร้อน ถึง 1,540 องศาเซลเซียส มันจะหลอมเหลว และที่ 2,760 องศาเซลเซียส มันจะเดือด แปลว่าอย่างน้อยคุณต้องให้ความร้อนกับเหล็กจนถึงอุณหภูมิ 2,760 องศาเซลเซียส เพื่อสร้างก๊าซเหล็ก หากให้ความร้อนต่อไปอีก ไอเหล็กจะค่อยๆ กลายเป็นพลาสมา แต่ที่อุณหภูมิเกือบ 6,000 องศาเซลเซียสในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ อะตอมของเหล็กสูญเสียเพียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดจากจำนวน 26 ตัวไปเท่านั้น ในเปลวสุริยะที่ร้อนกว่า มีอุณหภูมิถึง 1-3 ล้านองศาเซลเซียส อะตอมของเหล็กส่วนใหญ่ก็ยังสูญเสียอิเล็กตรอนไปเพียง 6-8 อิเล็กตรอน

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนจัดนั้น โดยหลักการแล้วควรมีทะเลสาบเหล็กหลอมเหลว แต่เราไม่รู้ว่ามีทะเลสาบเช่นที่ว่าอยู่จริงไหม

เราสร้างเหล็กที่เป็นก๊าซได้ไหม?