หลุดขุดเจาะที่ลึกที่สุดในโลก คือหลุมขุดเจาะในคาบสมุทรโคล่าของรัสเซีย วัดจากระดับผิวดินปากหลุมลงไปถึงก้นหลุมได้ 12,262 เมตร แม้ว่าจะดูลึกมาก แต่เมื่อเทียบกับชั้นเปลือกโลกที่เป็นชั้นหินหรือลิโธสเฟียร์ซึ่งหนาสูงสุด 100 กิโลเมตรแล้วก็เปรียบได้เพียงรอยข่วนเล็กๆ เท่านั้น

ยิ่งขุดลงไปลึกใต้ดินเท่าไร อุณหภูมิและความดันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้น ทำให้การขุดเจาะหลุมลึกๆ เป็นงานที่ยากและอันตรายมาก ดินที่ระดับลึกๆ เหลวนุ่มเหมือนขี้ผึ้งพร้อมที่จะยุบกลบหลุมที่ขุดตลอดเวลา เมื่อขุดได้ถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องสอดท่อเป็นผนังกั้นดินยุบ แล้วเปลี่ยนให้หัวเจาะที่เล็กกว่าขุดลึกต่อลงไป หลุมขุดเจาะจึงแคบเรียวลงเรื่อยๆ จนในที่สุดก็แคบจนขุดต่อไม่ได้

ความลึกแนวตั้งของหลุมขุดเจาะที่ลึกที่สุดในโลก:

หลุมขุดเจาะโคล่า

คาบสมุทรโคล่ารัสเซีย

ความลึก: 12,262 เมตร

หลุมขุดเจาะเบอร์ธาโรเจอร์ส

รัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกา

ความลึก: 9,583 เมตร

หลุมขุดเจาะ KTB

รัฐบาวาเรียเยอรมนี

ความลึก: 9,101 เมตร

เราสามารถขุดดินลงไปได้ลึกที่สุดแค่ไหน?