ในสภาพท้องฟ้าเปิดโล่ง ผู้สังเกตบนพื้นโลกมีโอกาสเห็นดาวเทียมได้ด้วยตาเปล่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หลังดวงอาทิตย์คล้อยตกดินหรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ดาวเทียมบางดวงจะปรากฏบนท้องฟ้าเป็นจุดสว่างเล็กๆ เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าไปด้วยความเร็วคงที่ แสงสว่างนั้นคือแสงอาทิตย์ที่ถูกดาวเทียมสะท้อนเข้าตาเรานั่นเอง สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และสถานีอวกาศเทียนกง-1 ของจีน ก็สามารถมองเห็นได้จากพื้นโลกในลักษณะนี้เช่นกัน

ในยามค่ำคืน ผู้สังเกตบนโลกอาจสังเกตเห็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ในวงโคจรที่ไม่ห่างจากพื้นโลกมากนักด้วยกล้องดูดาว และในบางครั้งเราอาจจะพอมองเห็นดาวเทียมบางดวงได้ในตอนกลางวัน โดยเฉพาะดาวเทียมอิริเดียม (Iridium) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีทั้งสิ้น 66 ดวง หากมีแสงอาทิตย์ตกกระทบในมุมที่พอดี คนบนโลกก็จะเห็นแสงสะท้อนจากดาวเทียมอิริเดียมเป็นแสงวับๆ พาดผ่านท้องฟ้าเป็นเส้นตรงสั้นๆ ประมาณ 2-3 วินาที

นาซามีระบบบริการอีเมลแจ้งเตือนที่ชื่อว่า “Spot The Station” สมาชิกที่สมัครรับบริการนี้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนที่สถานีอวกาศนานาชาติจะโคจรผ่านท้องฟ้าเหนือบริเวณบ้านของคนนั้น หากใครอยากเห็นสถานีอวกาศนานาชาติบนท้องฟ้าด้วยตาตัวเอง ก็ตั้งกล้องรอเวลาได้เลย

ปัจจัยที่ทำให้มองเห็นดาวเทียม

1.ขนาด

ยิ่งดาวเทียมมีขนาดใหญ่ มันก็ยิ่งสังเกตเห็นได้ง่าย สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) จัดเป็นวัตถุดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุด และเห็นได้ง่ายที่สุดบนท้องฟ้า

2.ระดับความสูง

ดาวเทียมที่โคจรอยู่ในวงโคจรระดับต่ำ (ความสูงต่ำกว่า 1,000 กิโลเมตร) จะสามารถมองเห็นจากพื้นโลกได้ง่าย ต่างจากดาวเทียมระดับสูงที่เราไม่มีโอกาสเห็นได้เลย เช่น ดาวเทียมโทรทัศน์ ซึ่งโคจรอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก

3.พื้นผิว

พื้นผิวส่วนที่เรียบๆ โล่งๆ ของดาวเทียม เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแผ่นเสาอากาศ สามารถสะท้อนแสงได้ดีกว่าส่วนอื่น

เราสามารถเห็นดาวเทียมจากบนพื้นโลกได้หรือไม่ ?