ยีราฟคอยาวถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อราว 20 ล้านปีที่แล้ว คอสูงยาวของมันวิวัฒนาการขึ้นมาร่วมกับหัวใจที่ต้องแข็งแรงพอจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวที่อยู่สูงๆ ของมันได้

และเมื่อพูดถึงยีราฟ…

นอกจากคอที่ยาว 2-2.4 เมตรแล้ว ยีราฟยังมีขาที่ยาวมากอีกด้วย มันสามารถก้าวขาได้สองท่าทาง คือการเดินและการวิ่ง เมื่อยีราฟวิ่งควบด้วยความเร็วเต็มที่ ขายาวๆ ของมันสามารถทำความเร็วได้ถึง 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ยีราฟทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขา ซึ่งเขาของยีราฟจะปกคลุมด้วยผิวหนังและยึดเชื่อมกับกระดูกข้างขม่อม (parietal bone) ของหัวยีราฟ ยีราฟใช้เขาในการต่อสู้และอาจใช้ในการช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ด้วย

ยีราฟอยู่รวมกันเป็นฝูง ซึ่งสมาชิกจะเปลี่ยนสับไป-มาตลอด พวกมันสื่อสารกันด้วยเสียงต่างๆ ได้แก่ เสียงผิวปาก เสียงพึมพำ เสียงฟู่ๆ เสียงครืดคราดในลำคอ กลางคืนก็จะส่งเสียงครางต่ำๆ ในระดับอินฟราซาวนด์ ซึ่งมีความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์

เรื่องน่ารู้ของยีราฟ