เมื่อราว 5,600 ปีที่แล้ว ประชากรแมมมอธกลุ่มสุดท้ายได้ตายลงบนเกาะนอกชายฝั่งอะลาสก้า การวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำดื่มเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์

และเมื่อพูดถึงแมมมอธ

จนถึงเมื่อ 1700 ปีก่อนคริสต์ศักราช ประชากรกลุ่มเล็กๆ ของแมมมอธยังมีชีวิตอยู่บนเกาะแรงเกลในทะเลไซบีเรียตะวันออก ฉะนั้นการสูญพันธุ์อาจเกิดหลังการสร้างพีระมิดเกือบ 1,000 ปีเพราะมหาพีระมิด กิซาสร้างขึ้นเมื่อ 2550 ปีก่อนคริสต์ศักราช

แมมมอธเป็นช้างในสกุล Mammuthus ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 20 สายพันธุ์ พวกมันเคยอาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือ สปีชีส์ที่ตัวเล็กที่สุดอาศัยอยู่บนเกาะแชนเนลในแคลิฟอร์เนีย มีความสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนแมมมอธสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดอาจจะสูงถึง 4.7 เมตร

เมื่อปี 2013 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ซากแมมมอธตัวเมียที่ตายตอนอายุ 60 ปี บนเกาะไซบีเรีย ซากนี้ถูกเก็บรักษาสภาพไว้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากถูกแช่แข็งอยู่ในชั้นเพอร์มาฟรอสต์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมมมอธ