จากกรณีเกิดเหตุเรือล่มเมื่อเวลา 17.45 . ของวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริเวณเกาะเฮ และเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต กับเรือจำนวน ลำ คือ เรือเซเนลิก้า เรือฟินิกซ์ และเจ็ทสกี ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยกว่าหลายร้อยราย มีบางส่วนที่ช่วยเหลือได้แล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่ยังสูญหาย และพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมทางน้ำในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทางฝั่งนักวิชาการ ศาสตราจารย์ดร.ปราโมทย์  โศจิศุภร  นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสต์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาและใช้ประโยชน์การพยากรณ์คลื่นในทะเล คลื่นชายฝั่งและพายุสำหรับประเทศไทยสกว. เปิดเผยว่า โครงการวิจัยนี้เป็นการนำเอาโมเดลที่มีชื่อว่าเวฟวอชสาม” (Wave Watch III) ที่นักวิจัยจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA) พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ในไทย จากที่ก่อนหน้านี้ เราพยากรณ์คลื่นในทะเลจนถึงใกล้ฝั่งลึก 10 เมตร แต่ไม่สามารถทำนายคลื่นถึงชายฝั่งได้ แต่โมเดลตัวนี้สามารถพยากรณ์คลื่นในทะเลจนถึงชายฝั่งได้ ซึ่งเป็นประโยชน์และเพิ่มความปลอดภัยต่อการประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว สิ่งก่อสร้างตามชายฝั่งและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย และเป็นการสร้างศักยภาพในการพยากรณ์เส้นทางพายุ โดยใช้แบบจำลองที่ยอมรับกันทั่วโลกมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นครั้งแรกของไทยนับตั้งแต่ปี 2559 อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยความที่คลื่นลมกรรโชกแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แม้จะเกิดในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเพียง 7 กิโลเมตร  จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถคาดเดาถึงคลื่นลมที่เกิดขึ้นได้ 100 %   

ด้านนาวาโทวิริยะ เหลืองอร่าม กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ นักวิจัยในโครงการเดียวกันกล่าวเสริมว่า ในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการเผยแพร่คำเตือนที่ระบุไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ http://www.rtnmet.org/ ของวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าจะเกิดคลื่นแรงในวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2561 ให้ผู้เดินเรือพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ข้อมูลพยากรณ์ดังกล่าวเป็นการสรุปผลมาจาก เวฟวอชสาม ที่พยากรณ์คลื่นลมในพื้นที่บริเวณมหาสุมทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ล่วงหน้า 7 วัน ตลอดจนทำนายเส้นทางพายุลมมรสุมตะวันออกฉียงเหนือของไทยซึ่งปกติก็จะมีชาวประมงผู้ประกอบการเรือส่วนใหญ่ใช้งานอยู่แล้ว หลังจากนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการและชาวประมงตรวจสอบข้อมูลการพยากรณ์ดังกล่าวจากเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นด้วย

Credit: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Related Post

เวฟวอชสาม (Wave Watch III) คืออะไร?