วาฬในกลุ่มวาฬบาลีน เช่น วาฬสีน้ำเงินไม่มีฟันเป็นซี่ๆ ไว้เคี้ยวอาหาร อวัยวะที่ใช้กินอาหารของมันคือบาลีน” (Baleen) ซึ่งมีลักษณะเหมือนแผงขนแปรงหรือหวียาวๆ ห้อยลงมาจากด้านบนของปากบาลีน ทำหน้าที่กรองอาหารออกจากน้ำทะเล ลักษณะง่ายๆ ที่ใช้สังเกตแยกแยะวาฬบาลีนจากวาฬมีฟันคือ บนหัวของวาฬบาลีนมีรูหายใจสองรู ซึ่งก็คือรูจมูกของมัน

วาฬบาลีนเป็นวาฬขนาดใหญ่ แต่มันกลับดำรงชีวิตด้วยการกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋ว เช่น กุ้งเคยและคริลล์ ดังนั้นบาลีนจึงเป็นอวัยวะที่ปรับตัวมาเพื่อการจับกรองอาหารเข้าปากทีละมากๆ วาฬจะว่ายตระเวนหาฝูงกุ้งหรือปลาตัวเล็กๆ ในทะเล เมื่อเจอฝูงเหยื่อที่ต้องการ มันก็จะอ้าปากอันมโหฬารดูดน้ำทะเลปริมาณมหาศาลเข้าปาก พอน้ำเข้ามาเต็มปาก วาฬจะหุบปากลงและดันลิ้นบีบให้น้ำทะเลไหลออกมาจากปากผ่านบาลีน เหยื่อตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายจะถูกกรองติดกับร่องของบาลีน รอให้วาฬกลืนลงคอ

เมื่ออาหารที่มันกินมีเพียงสัตว์ตัวจิ๋วๆ รูหลอดอาหารของมันจึงเล็กมาก แถมไม่มีความยืดหยุ่นอีกต่างหาก ฉะนั้น แม้วาฬจะเผลอฮุบแมวน้ำเข้ามาในปาก แมวน้ำหรือปลาตัวใหญ่ๆ ก็ไม่มีทางจะเข้าไปติดขวางหลอดอาหารได้ และถ้าแมวน้ำดวงซวยตัวนั้นไม่โดนลิ้นวาฬบดเละไปเสียก่อน วาฬก็ดันมันออกมาจากปากเอง แถมข้างในหลอดอาหารของวาฬบาลีนยังมีเมือกหล่อลื่น เพื่อป้องกันวัตถุแข็งๆ เข้าไปติดขวางทางอีกด้วย

วาฬกินอาหารมากเท่าไร ?

วาฬหลายชนิดมีเวลาตักตวงอาหารเพียงครึ่งหนึ่งของปีเท่านั้น เนื่องจากมันจะไม่กินอาหารในฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มันต้องอพยพเป็นระยะทางไกล ดังนั้น มันจึงต้องกินอาหารสะสมเก็บไว้ในปริมาณมาก

อาหารต่อวัน

วาฬสีน้ำเงิน: 4 ตัน

วาฬครีบ: 3 ตัน

วาฬหลังค่อม: 2-2.5 ตัน

วาฬสีเทา: 1 ตัน

วาฬมิงก์: 200-400 กิโลกรัม

จริงหรือไม่ ? เหยื่อที่ใหญ่เกินไปจะทำให้วาฬตาย