ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน แม้แต่ทะเลสาบชาสตาซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของอเมริกาก็แห้งขอดจนเกือบจะกลายเป็นปลักโคลน ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ระดับน้ำในทะเลสาบชาสตาลดลงจากระดับปกติถึง 30 เมตร

แต่ในที่สุดเมื่อปี 2016 ฝนก็ตกลงมาเนื่องจากเอลนีโญ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปี เอลนีโญรอบนี้ทำให้มีฝนตกในพื้นที่แคลิฟอร์เนียสูงถึง 40 เซนติเมตร ช่วยเติมปริมาณน้ำให้ทะเลสาบชาสตาจนระดับน้ำล้นถึงระดับร้อยละ 109 ของระดับปกติเลยทีเดียว

23 พฤศจิกายน 2015

ขอบเส้นสีขาวรอบทะเลสาบชาสตาคือ พื้นทะเลสาบที่โผล่ขึ้นมาหลังจากภัยแล้งที่กินเวลายาวนานถึง 4 ปี ระดับน้ำในทะเลสาบต่ำกว่าระดับปกติถึง 30 เมตร

30 มีนาคม 2016

ฝนที่ตกอย่างหนักในต้นเดือนมีนาคมได้เติมน้ำกลับเข้าสู่ทะเลสาบ จนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนถึง 40 เมตร

เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย