แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อให้เกิดน้ำมันมีเพียงบางจุดเท่านั้น น้ำมันเกิดจากการทับถมของมวลชีวภาพที่ถูกฝังใต้เปลือกโลกในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่สูงมากเป็นระยะเวลายาวนาน น้ำมันดิบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจะค่อยๆ ไหลซึมเข้าไปในชั้นหินน้ำมันที่เราจะต้องขุดเจาะลงไปสกัดเอาออกมา

ร้อยละ 85 ของแหล่งน้ำมันดิบใต้พื้นพิภพตั้งอยู่ในเขตแดนของ 10 ประเทศ ประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุดคือ เวเนซูเอลา ซึ่งมีน้ำมันดิบคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของน้ำมันดิบทั้งโลก

Did You Know? เวเนซูเอลามีน้ำมันดิบมหาศาล

เวเนซูเอลา: 298 พันล้านบาร์เรล

ซาอุดิอาระเบีย: 267 พันล้านบาร์เรล

แคนาดา: 173 พันล้านบาร์เรล

อิรัก: 150 พันล้านบาร์เรล

Related Post

แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?