จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีอาจเป็นตัวการทำให้บรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีมีความร้อนที่สูงเป็นพิเศษ

โดยปกติแล้วอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์จะลดลงตามระดับความสูงจากพื้นดิน แต่บรรยากาศชั้นบนๆ ของดาวพฤหัสบดีกลับมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึงกว่า 700 องศาเซลเซียส ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตันได้วัดอุณหภูมิบรรยากาศในจุดต่างๆ ของดาวพฤหัสบดีด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดและพบว่าจุดที่อยู่เหนือจุดแดงใหญ่มีความร้อนสะสมมากกว่าบรรยากาศบริเวณอื่นๆ

จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี คือพายุหมุนขนาดยักษ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 3 เท่า นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การบดอัดของอากาศภายในพายุ ทำให้เกิดพลังงานมหาศาลในรูปของความร้อน คลื่นเสียง หรือคลื่นแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากการปั่นป่วนของมวลอากาศ ก็จะนำพาพลังงานความร้อนนี้ขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบน

ภูมิอากาศของดาวพฤหัสบดี

พายุ: พื้นผิวของดาวพฤหัสบดีถูกขีดลากด้วยพายุมากมาย พายุลูกที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า จุดแดง

อุณหภูมิพื้นผิว: เฉลี่ย -145 องศาเซลเซียส

ชั้นบรรยากาศ: ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิว บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีอุณหภูมิ 725 องศาเซลเซียส

Related Post

Did You Know? จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือเครื่องทำความร้อน