ในที่สุดข้อถกเถียงที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับบรรยากาศชั้นบนของดาวยูเรนัสว่าประกอบไปด้วยก๊าซชนิดใดเป็นหลักกันแน่ก็ได้บทสรุปที่ชัดเจนเสียที หลังพบหลักฐานจากกล้องโทรทรรศน์เจมิไนนอร์ท (Gemini North) ที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้และระบุว่า ดาวเคราะห์ดวงที่ 7 ของระบบสุริยะถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซไข่เน่า หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นส่วนใหญ่

การค้นพบในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ใช้อุปกรณ์ Near-Infrared Integral Field Spectrometer (NIFS) แยกรังสีอินฟราเรดที่มาจากดาวยูเรนัสออกเป็นช่วงความยาวคลื่นย่อยๆ ที่ประกอบกันอยู่ จากนั้นจึงมองหาร่องรอยของการที่ก๊าซดูดกลืนรังสีอินฟราเรดในบางช่วงสเปกตรัมออกไป ซึ่งร่องรอยนี้จะบ่งบอกถึงชนิดของก๊าซที่ปกคลุมดาวยูเรนัสอยู่ได้ ซึ่งจากข้อมูลวิจัยพบว่าโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่พบมีอยู่ประมาณ 0.4-0.8 ส่วนในล้านส่วนเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี การที่ก๊าซไข่เน่าก่อตัวเป็นบรรยากาศชั้นบนของดาวนี้ นับว่าแตกต่างกับดาวเคราะห์ชั้นในอื่นๆ ของระบบสุริยะอย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการก่อตัวของดาวเคราะห์แต่ละดวงในช่วงกำเนิดระบบสุริยะนั่นเอง

Cr: Detection of hydrogen sulfide above the clouds in Uranus’s atmosphere – Nature

What do Uranus’s cloud tops have in common with rotten eggs – Physics.org

www.narit.or.th

www.cbsnews.com

BBC News

Did You Know? ดาวยูเรนัสถูกปกคลุมด้วยก๊าซไข่เน่า!