หลายปีก่อนนักชีววิทยาพบว่าในเซลล์เอ็มบริโอซาลามานเดอร์ลายจุด (spotted salamander) มีสาหร่ายเซลล์เดียว Oophila อาศัยอยู่

การค้นพบครั้งนี้ นักชีววิทยาสังเกตเห็นมานานแล้วว่าไข่ของซาลามานเดอร์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหลายชนิดมีเซลล์สาหร่ายที่เป็นชนิดเฉพาะเจริญเติบโตอยู่ด้วยกัน แต่พวกเขากลับต้องรอเกือบศตวรรษถึงจะเพิ่งค้นพบว่าเซลล์สาหร่ายที่พวกเขาเห็นว่าอาศัยอยู่กับไข่ของซาลามานเดอร์ลายจุดนั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ในเซลล์ของซาลามานเดอร์เลย

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าบลูมมิงตัน (Indiana University at Bloomington) ใช้เทคนิคแบบใหม่ที่เรียกว่า fluorescence in-situ hybridization เพื่อทำให้พวกเขาสามารถสังเกตเห็นสาหร่ายในเซลล์ของตัวอ่อนซาลามานเดอร์ได้อย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน พวกเขาใช้สีย้อมพิเศษที่จับเฉพาะกับยีนที่สร้าง 18S rRNA ซึ่งเป็นยีนของสาหร่าย สีย้อมนี้จะเรืองแสงใต้กล้องจุลทรรศน์ ทำให้นักวิจัยสามารถระบุตำแหน่งของเซลล์สาหร่ายได้

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้นักวิจัยเชื่อกันว่าซาลามานเดอร์กับสาหร่ายมีความสัมพันธ์กันแบบได้ประโยชน์ร่วมกันสาหร่ายจะแบ่งอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงให้กับซาลามานเดอร์ ในขณะเดียวกันสาหร่ายก็ได้รับธาตุอาหารและการปกป้องจากเซลล์ซาลามานเดอร์ไปด้วย แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่า แม้ระบบภูมิคุ้มกันของซาลามานเดอร์จะไม่ทำอันตรายสาหร่าย แต่สาหร่ายเหล่านี้มีการแสดงออกของยีนสภาวะเครียดหลายตัว

Credit: Discovery News

https://jusci.net/node/1760

www.kids.nationalgeographic.com

www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Amphibians/Spotted-Salamander

www.wildlifelandtrust.org/wildlife/close-ups/spotted-salamander.html

www.nhptv.org/natureworks/spottedsalamander.htm

Did You Know? เซลล์ซาลามานเดอร์คือบ้านของสาหร่าย