แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เซลล์สมองของคนเราที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจะค่อยๆ เติบโตขึ้นและจะโตเต็มที่ในช่วงวัยหนุ่มสาว จากนั้นก็จะค่อยๆ เสื่อมลงในช่วงวัยชรา ล่าสุด ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน นักวิจัยด้านระบบประสาทชาวอเมริกาได้ลบล้างความเชื่อนั้น เมื่อเขาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมองจากการฝึกทำสมาธิเป็นเวลานานกับพระทิเบตท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า ดร.แมธิว ริคาร์ด ซึ่งท่านได้ฝึกทำสมาธิมานานกว่า 26 ปี 

โดยริชาร์ดพบว่าผู้ที่ทำสมาธิมาเป็นเวลานาน จะทำให้สมองส่วนเปลือกนอกสีเทา หรือ Gray matter ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์ประสาทจะหนาขึ้น ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อ การรับรู้ เช่น การมองเห็นและการได้ยิน รวมถึงความจำ การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และการพูดทำงานได้ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้คลื่นสมองหรือคลื่นแกมมาดีขึ้นด้วย โดยคลื่นสมองนี้จะอยู่ในลักษณะของคลื่นที่ช้าลงและสม่ำเสมอขึ้น ทำให้มีแรงบันดาลใจ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น มีความสำรวม มีพลังความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น อย่างไรก็ดี คลื่นแกมมาคือ ความถี่ของคลื่นสมองที่เร็วที่สุดและสามารถทำให้สภาวะความสำรวมเกิดขึ้นได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คลื่นชนิดนี้จะทำให้เกิดความมีสมาธิสูงสุดและเป็นความถี่ที่ดีที่สุดของสมองที่ทำให้เกิดสติปัญญา

นอกจากนี้การฝึกสมาธิยังช่วยให้สมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal cortex) ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ และสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บความทรงจำจากประสบการณ์ หรือการจดจำสิ่งต่างๆ ทั้งสองส่วนนี้ทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีความเมตตา รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงสมองส่วนอมิกดาลา (Amygdala) ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รุนแรง เช่น ความโกรธแค้น ความกลัว และความกระวนกระวายใจทำงานน้อยลง ส่งผลให้เราใจเย็นขึ้น ไม่อารมณ์ร้อน และทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นด้วย

Credit: Change Your Brain by Transforming Your Mind

https://nccih.nih.gov/news/events/lectures/SES16

เฟสบุ๊คแฟนเพจ สถาบันอาศรมศิลป์ – Arsom Silp Institute of the Arts

www.facebook.com/arsomsilp/videos

Related Post

Did You Know? แค่ฝึกสมาธิก็ทำให้เซลล์สมองของเราเปลี่ยนแปลงได้