ดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลก ดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญอย่าง น้ำขึ้น – น้ำลง ซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกและดวงจันทร์ หรือยิ่งไปกว่านั้นดวงจันทร์ยังมีอิทธิพลต่อการกำหนดเวลาใน 1 วันบนโลกใบนี้อีกด้วย

ช่วงระยะเวลาบนโลกที่ยาวนานขึ้นหรือสั้นลงเกิดจากอะไร?

สาเหตุการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเวลาบนโลก เกิดจากระยะห่างของดวงจันทร์และโลก ซึ่งดวงจันทร์จะส่งผลต่อการหมุนโคจรรอบตัวเองของโลก กล่าวคือ ถ้าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น ส่งผลให้เวลาใน 1 วันบนโลกสั้นลงนั่นเอง ในทางกลับกัน ถ้าดวงจันทร์เคลื่อนตัวออกห่างจากโลกไปมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกหมุนช้าลง ส่งผลให้เวลาใน 1 วันบนโลกเพิ่มขึ้นหรือยาวนานขึ้น

ล่าสุดมีผลงานวิจัยจากการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซิน-เมดิสัน พบว่าในแต่ละปีดวงจันทร์กำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากโลกเฉลี่ยปีละ 3.82 เซนติเมตร ซึ่งจากสาเหตุนี้ส่งผลให้การหมุนรอบตัวเองของโลกช้าลง จึงทำให้ใน 1 วันบนโลกนั้นมีเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตเราอาจจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงใน 1 วันด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะจากการศึกษายังได้ระบุว่า การที่ดวงจันทร์ถอยห่างจากโลกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ 1,400 ล้านปีก่อน เพียงแต่ตอนนั้นก่อนที่ดวงจันทร์จะถอยห่างออกจากโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ณ ช่วงเวลานั้นดวงจันทร์ยังอยู่ใกล้โลกมากจนทำให้ 1 วันบนโลกมีเวลาแค่ 18 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

Credit: www.thairath.co.th

www.space.com/40802-earth-days-longer-moon-movement.html

Did you know? ในอนาคต 1 วันจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง