Science Illustrated จะพาคุณไปรู้จักกับ 5 อันดับ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกกัน เริ่มที่…

5.ทะเลสาบมิชิแกน

57,900 ตารางกิโลเมตร

ชายฝั่งล่างสุดด้านตะวันตกของทะเลสาบแห่งนี้คือ เมืองชิคาโก ทะเลสาบมิชิแกนเชื่อมกับทะเลสาบฮิวรอนผ่านทางช่องแคบแมคคินนอ

4.ทะเลสาบฮิวรอน

60,700 ตารางกิโลเมตร

ตั้งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และเชื่อมกับทะเลสาบซูพีเรียร์ด้วยคลองซู

3.ทะเลสาบวิกตอเรีย

69,484 ตารางกิโลเมตร

เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา กินอาณาเขตของประเทศอูกันด้า แทนซาเนีย และเคนยา

2.ทะเลสาบซูพีเรียร์

82,350 ตารางกิโลเมตร

เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 ที่ตั้งอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

1.ทะเลสาบแคสเปียน

371,000 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 28 เมตร กินอาณาเขตของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกหลายประเทศ

ข้อมูลในปี 2017

Related Post

TOP 5 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก