5.หนูทุ่ง (Vole)

มันฝรั่งและรากพืช 10-35 กิโลกรัม

อาหารสะสมของหนูทุ่งเก็บไว้ในโพรงใต้ดินหรือในช่องกลวงของต้นไม้ใหญ่

4.นกขาบ

ลูกนัท 20-30 กิโลกรัม

นกขาบเอาลูกนัทไปหย่อนซ่อนไว้ทั่วป่า บางลูกก็ซ่อนอยู่ใต้ดิน บางลูกก็หย่อนทิ้งไว้ในสุมทุมพุ่มไม้

3.กระรอก

ลูกนัทและลูกสน 20-50 กิโลกรัม

กระรอกชอบขุดหลุมฝังเก็บเมล็ดพืช ไว้ใต้ดินเป็นอาหารสำรอง บางเมล็ดก็ถูกหลงลืมจนงอกเป็นต้นไม้

2.นกหัวขวานโอ๊ค

ลูกโอ๊ค 150-200 กิโลกรัม

ลูกโอ๊คแต่ละลูกถูกซ่อนอยู่ในช่องหลายพันช่องที่นกหัวขวานเจาะไว้บนลำต้นของต้นไม้

1.บีเวอร์

กิ่งไม้ 200-2,000 กิโลกรัม

บีเวอร์สะสมอาหารของมันไว้ข้างใต้พื้นเขื่อนกั้นน้ำที่มันสร้างขึ้น น้ำเย็นทำให้กิ่งไม้สดอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลในปี 2017

Top 5 สัตว์อะไรสะสมอาหารเก่งที่สุด