อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particle) เป็นหน่วยเล็กที่สุดของอะตอมที่เชื่อว่าแบ่งต่อไปอีกไม่ได้ มีทั้งหมด 16 ชนิด แบ่งออกเป็นเฟอร์มิออน (fermion) หรืออนุภาคสสาร และโบซอน (Boson) หรืออนุภาคนำพาแรง (force carrier)

Science Illustrated จะพาไปดู Top 5 ของอนุภาคมูลฐานที่หนักที่สุดกัน

1.ท็อปควาร์ก

มวล: 173 GeV/c2

อนุภาคมูลฐานที่หนักที่สุดด้วยมวลที่เกือบจะเท่ากับนิวเคลียสของทองคำ

2.ฮิกส์โบซอน

มวล: 126 GeV/c2

อนุภาคที่ตามหากันมานาน มันอธิบายถึงความแตกต่างของมวลอนุภาคมูลฐาน

3.Z โบซอน

มวล: 91.2 GeV/c2

อนุภาคส่งแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนซึ่งเป็นแรงพื้นฐานที่คล้ายกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แต่มีระยะสั้นกว่า

4.W โบซอน

มวล: 80.4 GeV/c2

อนุภาคส่งแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนที่เกี่ยวกับการหลอมรวมนิวเคลียสของอะตอมในปฏิกิริยาฟิวชัน

5.บ็อททอมควาร์ก

มวล: 4.2 GeV/c2

ผลผลิตจากการสลายตัวของท็อปควาร์กและฮิกส์โบซอน

* หน่วยวัดมวลของอนุภาคมูลฐานจะวัดในหน่วยกิกะอิเล็กตรอนโวลต์หารด้วยกำลังสองของความเร็วแสง โดยที่ 1 GeV/C 2 เท่ากับมวล 1.78 x 10 -27 กิโลกรัม

(ข้อมูลในปี 2017)

Top 5 อนุภาคมูลฐานใดหนักที่สุด?