Science Illustrated จะพาไปดูสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีฟันที่ยาวที่สุดในโลกกัน โดยจัดไว้ 5 ลำดับ ดังนี้

5.หมูป่าบาบิรูซ่า
เขี้ยว
ความยาว: สูงสุด 40-45 เซนติเมตร
หน้าที่: เขี้ยวที่ยาวโค้งงอใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว และแย่งชิงความเป็นใหญ่ เหนือตัวผู้ตัวอื่น

4.ฮิปโปโปเตมัส
เขี้ยว
ความยาว: สูงสุด 50-60 เซนติเมตร
หน้าที่: ตัวผู้ใช้เขี้ยวในการข่มขวัญตัวผู้ตัวอื่น

3.วอลรัส
เขี้ยว
ความยาว: สูงสุด 1 เมตร
หน้าที่: เจาะน้ำแข็ง, ขุดหาเหยื่อใต้พื้นทะเล ฯลฯ

2.ช้างแอฟริกัน
งา
ความยาว: สูงสุด 2 เมตร
หน้าที่: ปอกเปลือกไม้, ขุดหาอาหาร, อาวุธต่อสู้ป้องกันตัว ฯลฯ

1.นาร์วาฬ
งา
ความยาว: สูงสุด 3 เมตร
หน้าที่: งาของนาร์วาฬเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกมาก

(ข้อมูลในปี 2016)

Related Post

Top 5 สัตว์ที่มีฟันยาวที่สุดในโลก?